21. 4. 2016

Ministr vnitra Milan Chovanec dnes bude v Poslanecké sněmovně čelit otázkám týkajícím se zásahů policistů během návštěvy čínského prezidenta v České republice. Strana zelených byla prvním politickým aktérem, který varoval před potenciálním selháním policie ve věci ochrany ústavních hodnot svobody shromažďování a projevu, když jsme na nutnost respektu k těmto hodnotám upozornili již několik dní před začátkem této návštěvy.

Jsme postupem policie velmi znepokojeni, a proto předkládáme dotazy, které by dnes neměly zůstat nezodpovězeny:

  • Jakým způsobem jsou policisté a policistky vzděláváni v otázkách respektu k ústavnímu pořádku a hodnotám České republiky a k ochraně jejího demokratického řádu?
  • Jak jsou školeni ve schopnosti bezprostředně posuzovat hranice svobody projevu? Proč zasahují proti lidem a institucím pokojně vyvěšujícím tibetskou vlajku, zatímco mlčky přihlížejí demonstracím s šibenicemi pro “vlastizrádce”? Jak jsou policisté školeni pro posuzování výhrůžek násilím?
  • Byli během návštěvy čínské delegace policisté pod jasným velením policejního prezidenta? Nebo jim rozkazy formálně či neformálně dávali pracovníci Kanceláře prezidenta republiky a souvisejících složek státní moci?
  • I přes těžko pochopitelné kladné celkové hodnocení policie uznala, že došlo k dílčím pochybením – jako třeba při zásahu na půdě FAMU. Jaká opatření učiní Ministerstvo vnitra a Policie ČR, aby k nim v budoucnu nedocházelo?
  • Jaká opatření byla učiněna, aby policie v budoucnosti nezasahovala do práva na svobodu projevu a shromažďování, zejména během veřejných vystoupení prezidenta ČR?
  • Kontrola Generální inspekce bezpečnostních sborů, která vyšetřuje trestné činy policistů, je ze strany parlamentní komise dlouhodobě neúčinná. Přijde vláda konečně s vlastním návrhem, který by zřídil nezávislý kontrolní orgán, složený s odborníků a vybavený kontrolními pravomocemi, jako je tomu např. ve skandinávských zemích nebo v Portugalsku?

Ministr Chovanec se bude možná ve Sněmovně hájit tím, že policie pracuje ve svém zákonném rámci, a odvolávat se na nezávislé velení policejního prezidia. Řadoví policisté by k tomu možná měli co říci – a průběh návštěvy čínského prezidenta jistě vzbudil obavy i u velké části veřejnosti. Každopádně podle zákona má Policie ČR sloužit veřejnosti a je podřízena Ministerstvu vnitra. Oddanost Policie ČR demokratickému řádu naší země je tedy Chovancovou politickou odpovědností, a on tudíž před těmito otázkami na její možná selhání nemůže uhnout.

Petr Kutílek, místopředseda Strany zelených