26. 3. 2020

Zelení sledovali s velkým zájmem volbu nového veřejného ochránce práv v ČR, a dokud kandidovala Helena Válková, tak i s velkým znepokojením, neboť minulost Heleny Válkové ji pro tuto funkci jasně diskvalifikuje. Přestože volbu Stanislava Křečka nehodnotíme negativně, rozumíme obavám, které u mnohých lidí vzbudila. Tyto obavy pramení z některých starších výroků nového ombudsmana a dávají reálný základ domněnkám o tom, že by Stanislav Křeček dbal méně na práva menšin než jeho předchůdkyně.

Anna Šabatová byla známá tím, že většinu svých případů znala osobně, jednala s lidmi bez předsudků a všem se v rámci svých možností snažila pomoct. Pan Křeček se naopak zapsal do povědomí lidí svou nevhodnou kritikou romské menšiny a bagatelizováním lidskoprávního rozměru svého úřadu. To není zrovna dobrý začátek. Bude tedy hodně záležet na tom, jak se pan Křeček osvědčí ve svých prvních kauzách“ ,říká Magdalena Davis, spolupředsedkyně Strany zelených a starostka Mníšku pod Brdy říká Magdalena Davis, spolupředsedkyně Strany zelených a starostka Mníšku pod Brdy.

Zelení vítají vznik odborů v Kanceláři veřejného ochránce práv a jsou si jisti, že dialog se zaměstnanci v zastoupení odborů bude prospěšný i pro úřad ombudsmana ČR. Zelení mají pochopení i pro občany, kteří 1. 3. 2020 na Hradčanském náměstí v Praze proti zvolení Stanislava Křečka protestovali.

Zelení jsou si jisti, že Stanislav Křeček by měl dostat šanci být dobrým ombudsmanem ČR a kritizovat by se měly až jeho konkrétní kroky v této funkci.

Lidská práva jsou nedělitelná, každý člověk je stejně důležitý a veřejný ochránce práv by v tom měl být příkladem a teď je ta nejlepší chvíle pro Stanislava Křečka tyto samozřejmosti názorně ukázat všem,říká Bronislav Tomek, vedoucí Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených.

Strana zelených by ráda touto formou poděkovala Anně Šabatové za její práci veřejné ochránkyně práv v České republice. Zelení jsou přesvědčeni, že Anna Šabatová byla skvělou ombudsmankou a za jejího vedení úřad veřejného ochránce práv vzkvétal.

Je důležité, aby tu veřejný ochránce práv byl pro všechny obyvatele České republiky bez ohledu na to, jestli zapadají do nějaké většiny či menšiny. Drtivá většina lidí je beztak v něčem zvýhodněna a zároveň znevýhodněna. Do nesnází s veřejnými institucemi se může dostat kdokoliv a v takovém případě je pomoc ombudsmana nedocenitelná. Jsem ráda, že jsem mohla v rámci svého mandátu přispívat ke sledování situace naplňování lidských práv, a doufám v pokračování monitoringu lidských práv,“ uzavírá Ivana Recmanová, zástupkyně vedoucího Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených a bývalá členka Poradního orgánu pro monitoring práv osob se zdravotním postižením.