8. 5. 2020

Dnes Zelení oslavují 75. výročí konce 2. světové války v Evropě. Tento nejničivější válečný konflikt v dějinách lidstva zasáhl téměř celou Zemi, ovlivnil životy téměř všech všech lidí a nadlouho určil směr politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje většiny států světa. Vojenská porážka fašismu a nacismu v Evropě stála životy přibližně 36 milionů lidí a přesný počet obětí pravděpodobně nebude nikdy znám. Přibližně dvě třetiny obětí tvořili civilisté, z nichž většina zahynula na následky hladu, nemocí a genocidy. Zelení upozorňují, že nemalý podíl na vojenské porážce mocností Osy měli i Čechoslováci a připomínají československé letce operující z Anglie a 1. československý armádní sbor v SSSR.

Válka je obvykle plánované, systematické a dlouhodobé ničení hodnot civilizace a pošlapávání lidských práv ve velkém a je tedy jedním z největších zločinů, kterých se může lidská společnost dopustit. Nikdy nesplatíme svůj dluh našim předkům, zvláště těm kteří položili život, lhostejno zda na frontě či v zázemí, aby totalitní ideologie fašismu a nacismu byly poraženy. Češky a Češi by měli být zvláště vděční vítězům, neboť nacisté chtěli český národ fyzicky zlikvidovat,“ říká Bronislav Tomek, vedoucí Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených.

Zelení byli, jsou a vždy budou proti všem formám fašismu. Odmítání násilí je jednou ze základních zásad všech zelených stran na celém světě.

Zavazujeme se k odmítání násilí a usilujeme o kulturu míru a spolupráce mezi státy, uvnitř společností i mezi lidmi jako základu světové bezpečnosti. Věříme, že bezpečnost by neměla spočívat především na vojenské síle, ale ve spolupráci, ve zdravém ekonomickém a sociálním rozvoji, v bezpečném životním prostředí a v respektu k lidským právům,Charta světových zelených.

Zelení si plně uvědomují, že vojenské vítězství nad nacismem a fašismem znamenalo pro mnoho národů ve východní Evropě začátek nesvobody, která skončila těsně před rozpadem Svazu sovětských socialistických republik v roce 1991.

Fašismus a z něho vycházející nacismus jsou nejkrvavějšími ideologiemi moderních dějin, a do počtu obětí srovnatelné jen s mnohem trvalejším zlem, komunismem,“ uzavírá Bronislav Tomek, vedoucí Odborné sekce pro lidská práva Strany zelených.